Provecta

FAQ

CZY PROVECTA® POWODUJE ZABRUDZENIE OPRYSKIWANEJ POWIERZCHNI?
Roztwór roboczy preparatu PROVECTA® z wodą nie plami i nie brudzi opryskanych powierzchni. Produkty jego degradacji są niewidoczne i nie stanowią zagrożenia dla zdrowia człowieka i zwierząt.
JAKA JEST SKUTECZNOŚĆ I SPOSÓB DZIAŁANIA PREPARATU PROVECTA® BEZ INSEKTYCYDU?
Roztwór wodny preparatu PROVECTA® wykazuje natychmiastową, zupełną skuteczność wobec stawonogów poprzez ich unieruchomienie i zahamowanie zdolności do odżywiania i rozrodu.
CZY PROVECTA® DZIAŁA NA JAJA OWADÓW?
PROVECTA® działa tylko na aktywne formy rozwojowe, tj.: larwy, nimfy i stadia dorosłe. Zaleca się powtarzanie zabiegu opryskiwania po pojawieniu się stadiów młodocianych. W przypadku pluskwy domowej następny zabieg należy wykonać po upływie 3- 4 tygodni.
PRZEZ JAK DŁUGI CZAS PO OPRYSKIWANIU PREPARATEM OBSERWUJE SIĘ JEGO SKUTECZNE DZIAŁANIE?
Roztwór wodny preparatu PROVECTA® działa skutecznie na szkodniki potraktowane bezpośrednio preparatem - jest to działanie kontaktowe. Po wyschnięciu nie wykazuje działania rezydualnego.
CZY PREPARAT PROVECTA® MOŻNA STOSOWAĆ W OBECNOŚCI LUDZI I ZWIERZĄT?
Zgodnie z wynikami przeprowadzonych badań toksykologicznych preparat można stosować w obecności ludzi i zwierząt zgodnie z etykietą.
CZY PODCZAS STOSOWANIA PREPARATU WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ ZALECANE JEST WYNIESIENIE ROŚLIN?
Rośliny mogą pozostać w pomieszczeniu podczas wykonywania zabiegu. Należy unikać stosowania preparatu bezpośrednio na nie, ze względu na możliwe działanie fitotoksyczne.
JAKIMI URZĄDZENIAMI WYKONYWAĆ ZABIEG PREPARATEM PROVECTA®?
Zabieg preparatem PROVECTA® należy wykonywać przy użyciu standardowych opryskiwaczy typu LV (low volume). Nie należy stosować zamgławiaczy ULV (ultra low volume). Zalecana wielkość kropli: 80-120 μm (nie mniejsza niż 50 μm).